Στις 9 Μαϊου πραγματοποιήσαμε επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Καλλίστης
και του 3ου Δημοτικού Κομοτηνής με θέμα : Εργασιακό άγχος και στρατηγικές αντιμετώπισής του.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη σχολική χρονιά.
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, άτομα που μελετούν, οθόνη, φορητός υπολογιστής, tablet και κείμενο που λέει "Participants (25) ΕΛΕΝΑΜΑΝΤΑΤΖΗ ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΤΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΟΥΛΙΔΟΥ antzitzika Gkaro Esagian ΣΙΔΕΡΟΥΛΑ ΜΟΝΤΣΑΚΗ Christin Chatzimpei ekakazani antzitzika GE GkaroEgin ChristinaChatzimpei Christina Chatzimpei https://minedu primary.web MP ekakazani mariaparaskeuoudi ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΔΟΣ ΕΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑΤΖΗ Mute ANT ΩΝΙΟΥ video Share Mute Unmute Participants Chat"