Στις 2 - 4 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα
« Εξαρτήσεις - Ουσίες» σε μαθητές και μαθήτριες των Α' και Β' Τάξεων του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Κομοτηνής.