Την Τετάρτη 5 Απριλίου πραγματοποιήσαμε επιμόρφωση με θέμα: Σχέσεις εκπαιδευτικών - γονέων.
Η συνάντηση έλαβε χώρα στον φιλόξενο χώρο του 10ου δημοτικού σχολείου
και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από το 1ο και το 10ο δημοτικό σχολείο.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και την πρόσκληση.