Στις 4 Απριλίου ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων,
που έλαβαν χώρα στο 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής με θέμα «Εξαρτήσεις - Ουσίες»
και απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των Α' , Β' και Γ' Τάξεων.

Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα και κείμενο που λέει "Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό αμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη εργασία- αλληλεγγύη KHLYrEA"Μπορεί να είναι εικόνα 11 άτομα και εσωτερικός χώρος