Στις 31 Μαρτίου ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, που έλαβαν χώρα
κατά τις ημερομηνίες 14-15/3 και 30-31/3 στο 2ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής με θέμα
«Εκφοβισμός- Bullying» και απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες της Β' Τάξης.

Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, όρθια άτομα και εσωτερικός χώρος