Στις 6 και 7 Μαρτίου υλοποιήθηκαν Βιωματικά Εργαστήρια στην θεματική ενότητα «Εξαρτήσεις» στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής .

Μπορεί να είναι εικόνα 13 άτομα, άτομα που κάθονται και όρθια άτομαΜπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα, όρθια άτομα και εσωτερικός χώρος