Στις 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια με θέμα
«Σχολικός Εκφοβισμός- Bullying » σε μαθητές και μαθήτριες του Διαπολιτισμικού ΓΕΛ Σαπών Ν.Ροδόπης.

Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, όρθια άτομα και εσωτερικός χώροςΜπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της λλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη εργασία αλλπλεγγύη Φιλοσοφία των κέντρων πρόληψης H πρόληψη δρα εκεί που φαινόμενο της χρήσης δεν έχει ακόμη εμφανιστεί. Κύρια ομάδα στόχο έχει τους νέους και τα παιδιά. Κεντρική เδέα είναι δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τους σημαντικούς άλλους Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόληψης. όχι μόνο της χρησης εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά γενικότερα της ψυχικής υγείας των παιδιών"