Στις 23 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε παρέμβαση σε μαθητές και μαθήτριες του Εσπερινού Γυμνασίου Κομοτηνής με θέμα «Εξαρτήσεις».

Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και κείμενο που λέει "Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό αμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής'Ένωση ΕΣΠΑ 2014- 2020 ανάπτυξη εργασία αλληλεγγύη BBICY 三 PadY"