Στις 10 και 14 Φεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις με θέμα
«Βία - Επιθετικότητα » σε μαθητές και μαθήτριες του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Κομοτηνής.

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, όρθια άτομα και κείμενο που λέει "Οιρόλοι, θύτηςτ θύμα και OL παριστάμενοι THE DRAMA TRIANGLE"Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα, μπαλόνι και εσωτερικός χώρος