Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το Δεκέμβριο του 2018 ανακήρυξε την 24η Ιανουαρίου ως «Διεθνή Ημέρα για την Εκπαίδευση».
Αφορμή του εορτασμού της ημέρας αυτής αποτέλεσε η ανάγκη να τονιστεί η σημασία της εκπαίδευσης, τόσο για τη διασφάλιση της ειρήνης όσο και για την επίτευξη της ευημερίας όλων των κοινωνιών. Η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και αποτελεί δημόσιο αγαθό και δημόσια ευθύνη. Η συμβολή της στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας, αποφεύγοντας φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, όπως η ακραία φτώχεια, η βία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, καθίσταται αναγκαία για όλα τα κράτη κι όλες τις κοινωνίες.
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των κρατών για αύξηση της προσβασιμότητας στην εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια ο παγκόσμιος αναλφαβητισμός φαίνεται να έχει αυξηθεί. Οι ανισότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση μπορεί να οφείλονται σε γεωγραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.
Παγκόσμιες στοχεύσεις αποτελούν η μείωση του αναλφαβητισμού και των φυλετικών και έμφυλων ανισοτήτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του πλανήτη όπως αναφέρονται στην Ατζέντα του 2030, που υπέγραψαν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και πολλές παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης ‘’ΟΡΦΕΑΣ’’ στη σχολική κοινότητα, όπου διαπραγματευόμαστε θεματικές ενότητες όπως ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αποδοχή διαφορετικότητας και άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων.
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη εργασία αλληλεγγύη NATIONAL EDUCATION DAY 心 Iር 小"
«Η Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης για το 2023 είναι αφιερωμένη στις Αφγανές γυναίκες και κορίτσια.»