Στις 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Διαφορετικότητα» στο Εσπερινό Γυμνάσιο Κομοτηνής .
Το μήνυμα της συνάντησης μας ήταν «Είμαστε όλοι διαφορετικοί - Είμαστε όλοι μοναδικοί».

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό αμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη εργασία- αλλπλεγγύη ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ"Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, παιδί και εσωτερικός χώροςΜπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα και άτομα που στέκονται