Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα "Εκφοβισμός - Bullying" & "Όρια και Κανόνες" σε μαθητές/-τριες τμημάτων της Ά και ΄Γ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής.

Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος

Μπορεί να είναι εικόνα 15 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό αμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με συγχρηματοδότηση της λλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης ΕΣΠΑ 2014- 2020 ανάπτυξη τργασία- αλληλεγγύη"