Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου υλοποιήσαμε βραχείες προληπτικές στο Δ1, Δ2, Ε1 και Ε2
του 4ου δημοτικού σχολείου Κομοτηνής με θέμα: Επιλογή φίλων - συνεργασία.
Ευχαριστούμε μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία!