Την Τετάρτη 6 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε βραχεία προληπτική παρέμβαση
στην Ε' και ΣΤ΄τάξη του δημοτικού σχολείου Αιγείρου με θέμα : Οθόνες και επιθετικότητα.
Στη συνέχεια, συζητήσαμε το ίδιο θέμα με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Τους ευχαριστούμε όλους/ες!
 
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που μελετούν και κείμενο