Την Παρασκευή 1 Μαρτίου διαπραγματευτήκαμε με το ΣΤ1, ΣΤ2 και ΣΤ3
του 10ου δημοτικού σχολείου Κομοτηνής την έννοια της συνεργασίας και συζητήσαμε για τον σχολικό εκφοβισμό.
Τους ευχαριστούμε όλους/ες!