Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τους γονείς της
Γ' , Δ΄ και Ε' τάξης του 13ου δημοτικού σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Σχέσεις οικογένειας - σχολείου.
Τους ευχαριστούμε όλες και όλους για τη συμμετοχή!