Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου συζητήσαμε με τους γονείς του 5ου δημοτικού σχολείου
Κομοτηνής σχετικά με τα όρια στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη συνεργασία!