Τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε βραχεία προληπτική παρέμβαση στο
Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου με θέμα : Συναισθήματα - Διαχείριση πένθους.
Τους ευχαριστούμε όλους/ες για τη συμμετοχή.
 
 
Μπορεί να είναι εικόνα νοσοκομείο