Από την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, ήμασταν παρόντες
στο 2ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής, όπου υλοποιήσαμε βραχείες προληπτικές παρεμβάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στα τμήματα Α1, Δ1, Δ2 και Ε1 συζητήσαμε για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.
Στα τμήματα Γ2 και Ε2 για την έννοια της αυτοεκτίμησης και πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε.
Στα τμήματα ΣΤ1 και ΣΤ2 διαπραγματευτήκαμε τη μετάβαση από τη δημοτικό στο γυμνάσιο,
ενώ στο Α2 η παρέμβαση αφορούσε την επιλογή φίλων. Τέλος, στο Γ2 η θεματική ήταν : διαχείριση πένθους.
Ευχαριστούμε μαθητές/ριες, εκπαιδευτικούς και τη διευθύντρια για τη συνεργασία!