Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου υλοποιήσαμε βραχεία προληπτική
παρέμβαση στο δημοτικό σχολείο Καλλίστης με θέμα : Σχολική βία.
Ευχαριστούμε μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς.
 
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που μελετούν και τηλεόραση