Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, στο 1ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής, συζητήσαμε με τους μαθητές
της Ε' τάξης για τα όρια και τους κανόνες της τάξης, ενώ με τους μαθητές της Β' τάξης διαπραγματευτήκαμε την έννοια της συνεργασίας.
Τους ευχαριστούμε όλους!
 
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο