Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου διαπραγματευτήκαμε με τα παιδιά της Α΄ δημοτικού
του 1ου δημοτικού σχολείου Κομοτηνής την έννοια του εαυτού και της αυτοεκτίμησης.
Ευχαριστούμε πολύ μαθητές/ριες και τη δασκάλα!