Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου υλοποιήσαμε βραχεία προληπτική παρέμβαση
στην Γ΄ τάξη του 1ου δημοτικού σχολείου με θέμα: φιλία - συνεργασία.
Ευχαριστούμε τους μαθητές/ριες και τη δασκάλα!
 
Μπορεί να είναι εικόνα blueprint και κείμενο