Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου συζητήσαμε με τους μαθητές/ριες των τμημάτων
Β1, Β2, Γ1 και Γ2 του 7ου δημοτικού σχολείου για τους φίλους μας και την αξία της φιλίας.
Τους ευχαριστούμε θερμά όπως και τις δασκάλες τους!
 
Μπορεί να είναι εικόνα 11 άτομα, άτομα που μελετούν και κείμενο