Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήσαμε βραχεία προληπτική παρέμβαση
σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου Ν. Σιδηροχωρίου με θέμα : Σχολική βία.
Ευχαριστούμε μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία!
 
Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα και άτομα που μελετούν