Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου υλοποιήσαμε βραχεία προληπτική παρέμβαση
στα τμήματα ΣΤ1 και ΣΤ2 του 11ου δημοτικού σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Ψυχοσεξουαλική ωρίμανση του παιδιού.
Ευχαριστούμε μαθητές/ριες και δασκάλες για τη συνεργασία!
 
Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που μελετούν και κείμενο