Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, υλοποιήσαμε βραχεία προληπτική παρέμβαση
σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Φαναρίου σχετικά με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!
Μπορεί να είναι εικόνα μελέτη και κείμενο