Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό σχολείο Αιγείρου, συζητήσαμε
με τους μαθητές/τριες της Ε' και ΣΤ΄ τάξης για τα συναισθήματά μας και ιδιαίτερα για τον θυμό.
Τους ευχαριστούμε θερμά!
 
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και άτομα που μελετούν