Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήσαμε βραχείες προληπτικές παρεμβάσεις
στην Α΄ και Β΄ τάξη του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής με θέμα την αξία της
φιλίας και της συνεργασίας και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στη Γ΄ τάξη συζητήσαμε
για τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα.
 
Tους ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία και τη φιλοξενία!
 
Μπορεί να είναι εικόνα μελέτη