Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, στη δεύτερη επίσκεψή μας, στο δημοτικό σχολείο Ροδίτη,
υλοποιήσαμε παρέμβαση σχετικά με τη συνεργασία και την επικοινωνία και στις 6 τάξεις του σχολείου.
Περιμένουμε τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου για να ξαναβρεθούμε με τους μαθητές/τριες!
 
Μπορεί να είναι εικόνα μελέτη