Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου υλοποιήσαμε βραχεία προληπτική παρέμβαση
στο Β1 και Β2 του 11ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
Ευχαριστούμε τους μαθητές/ριες και τις εκπαιδευτικούς για την όμορφη συζήτηση.
Μπορεί να είναι doodle παιδί και κείμενο