Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήσαμε ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς
της Α΄ τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Όρια και κανόνες στα παιδιά.
Ευχαριστούμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τη συνεργασία.
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και παιδί
 
Δείτε τα στατιστικά στοιχεία
Προωθήστε μια δημοσίευση
 
 
Μου αρέσει!
 
 
 
Σχόλιο
 
 
Κοινοποίηση