Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, στη 2η επίσκεψή μας στο Β1 του 6ου Δημοτικού σχολείου Κομοτηνής,
συζητήσαμε με τους μαθητές/ριες για τη διαχείριση των συναισθημάτων και, πιο συγκεκριμένα, για τον θυμό.
Τους ευχαριστούμε θερμά!
Μπορεί να είναι εικόνα 13 άτομα, άτομα που μελετούν και κείμενο