Το Κέντρο Πρόληψης ξεκινάει βραχείες προληπτικές παρεμβάσεις στα Μειονοτικά  Δημοτικά σχολεία της Κομοτηνής.  Πρόκειται για μία δίωρη συνάντηση με τους μαθητές Γ΄, Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ τάξεων κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος του σχολείου. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης. Οι θεματικές ενότητες που επεξεργαζόμαστε, αφορούν στις αιτίες της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως οι επιρροές και οι πιέσεις του ατόμου από το περιβάλλον του, η επιλογή φίλων, η μοναδικότητα του καθενός, η αυτοεκτίμηση, η ομαδική συνεργασία και η φιλία. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι το εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης  «Δεξιότητες για  παιδιά του Δημοτικού».

Σχολείο και ημερομηνίες συναντήσεων :

1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

5, 6, 7, 8, Δεκεμβρίου 2011

2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

16, 17, 18, 19  Ιανουαρίου 2012

3ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

23, 24, 25, 26, Ιανουαρίου 2012

4ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

30, 31 Ιανουαρίου 2012  , 1, 2, Φεβρουαρίου 2012

ΜΑΣΤΑΝΛΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

6, 7 ,8 ,9 Φεβρουαρίου 2012