Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήσαμε την πρώτη συνάντηση με γονείς του
9ου Δημοτικού σχολείου Κομοτηνής με θέμα ''όρια και κανόνες στα παιδιά''.
Ευχαριστούμε τους γονείς που συμμετείχαν, τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
καθώς και τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Μπορεί να είναι καρτούν παιδί