Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου υλοποιήσαμε επιμόρφωση
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση το εκπαιδευτικό υλικό ''YOUTH POWER''.
Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους συντονιστές του ΠΕΚΕΣ,
τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη μακροχρόνια συνεργασία.
 
Μπορεί να είναι καρτούν