Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήσαμε επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς
του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς.
Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.