Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος Βιωματικών Εργαστηρίων με θέμα "Bullying" στο 1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής,
που διενεργήθηκε σε τμήματα της 'Α, ΄Β και ΄Γ Τάξης κατά τις ημερομηνίες 31/10/2022, 3-4/11/2022 και 8/11/2022 (325 μαθητές ).