25 Οκτωβρίου: Πραγματοποιήθηκε Βιωματικό Εργαστήρι στο 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
στο Τμήμα 'Γ2, με θέμα "Διαχείριση Συναισθημάτων & Ενσυναίσθηση".

Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώροςΜπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα και άτομα που στέκονται

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "κέψη → συναίσθ συναίσθημα-?2 Ευρωπαϊκή Ενωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής'Ένα ΕΣΠΑ 2014- 2020 ανάπτυξη εργασία αλληλεγγύη"