Ξεκίνησε με μεγάλη συμμετοχή από την Ελλάδα και την Κύπρο, η 13η πανελλήνια συνάντηση
φορέων πρόληψης της εξάρτησης στην Κέρκυρα.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κ.Π. ''ΟΡΦΕΑΣ'' Δρ. Εσαγιάν Γκάρο συμμετείχε ως συντονιστής
στο επιστημονικό τραπέζι με θέμα : Οι φορείς πρόληψης ως ζωντανοί οργανισμοί μάθησης.
Στο επιστημονικό τραπέζι συμμετείχαν συνάδελφοι από τα Κέντρα Πρόληψης Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κυκλάδων και Αχαϊας.