Ξεκινάει σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, η 13η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης στην Κέρκυρα.
Τον φορέα μας εκπροσωπούν η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μουσταφά Ογλού Σιμπέλ, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Εσαγιάν Γκάρο,
η Ψυχολόγος κα. Σερήφ Σερικέ και η κα. Κασσέρη Μαρία- Κοινωνική Λειτουργός.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.