Την Πέμπτη 12 Απριλίου συζητήσαμε με τους μαθητές του Β1 και Β2 του
7ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής για τη σχολική βία και τον σχολικό εκφοβισμό.
Σας ευχαριστούμε πολύ!
Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος