Την Τρίτη 10 Απριλίου πραγματοποιήσαμε βιωματική δράση στα τμήματα ΣΤ1 και ΣΤ2
του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και διαπροσωπικές σχέσεις.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς!
Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος