Από 4/5 έως 8/5 πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις σε όλα τα τμήματα του
9ου δημοτικού σχολείου Κομοτηνής με θεματικές : Μαθαίνω να συνεργάζομαι ,
Κάνοντας το σχολείο μου έναν ασφαλή χώρο , Ομοιότητες και διαφορές ,
Φιλία - Επιλογή φίλων , Έκφραση συναισθημάτων , Επίλυση διαφωνιών με ηρεμία , Επικοινωνία στην τάξη.
Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου για τη συμμετοχή και τη συνεργασία!