Τη Τρίτη 5/4 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επιμόρφωση στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Εεεεκ Κομοτηνής
με θέμα : Σχέσεις εκπαιδευτικών μέσα στο σχολικό χώρο -Συνεργασία.
Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή.