Σαν σήμερα, κάθε χρόνο εορτάζεται στις 7 Απριλίου η «Παγκόσμια Ημέρα Υγείας» (World Health Day).
Την ίδια μέρα του 1948 ιδρύθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
που αποτελεί ένα εξειδικευμένο όργανο του ΟΗΕ για θέματα Υγείας.
Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να δοθεί έμφαση σε σημαντικά προβλήματα της δημόσιας υγείας,
που απασχολούν όλο τον κόσμο.
Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας για φέτος είναι: «Ο πλανήτης, η υγεία μας».
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας