Συνεχίζοντας τις ομάδες γονέων, το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποίησε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
συνάντηση με τους γονείς μαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής με θέμα " Όρια και κανόνες στη νηπιακή ηλικία".
Ευχαριστούμε πολύ τη διευθύντρια κ. Aspa Ioannidou, τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς για την όμορφη
συνεργασία, καθώς και το 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής για την παραχώρηση του χώρου.