Το Κέντρο Πρόληψης "ΟΡΦΕΑΣ" ανταποκρινόμενο στο αίτημα του 6ου & 11ου νηπιαγωγείο Κομοτηνής,
για 15ωρη επιμόρφωση, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 την πρώτη συνάντηση
εκπαιδευτικών με θέμα "Η ψυχοσεξουαλική ωρίμανση του παιδιού".
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία