Την Πέμπτη 24 Μαρτίου το Κέντρο Πρόληψης "ΟΡΦΕΑΣ" πραγματοποίησε επιμορφωτική
συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς της Ά τάξης του 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής με θέμα
"προσεγγίζοντας το 'δύσκολο' έφηβο".

Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και άτομα που στέκονται