Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με τους γονείς του
10ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής με θέμα : Όρια και κανόνες. Λέμε όχι στα παιδιά μας;
Ευχαριστούμε το 10ο Δημοτικό Σχολείο για την πρόσκληση και τη συνεργασία και τους γονείς για τη συμμετοχή!